CASTRICUM - Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier doet voortaan het groot onderhoud van het water binnen de bebouwde kom van de gemeente Castricum. Wethouder Rob Schijf van en hoogheemraad Rob Veenman tekenden donderdag 7 december voor de officiële overdracht.

De gemeente telt vele sloten en vaarten. Tot dusver deed de gemeente in een deel daarvan werkzaamheden als maaien van waterplanten, verwijderen van vuil en het baggeren van water. Het hoogheemraadschap had de grootste wateren al in onderhoud en doet dat voortaan ook voor de andere wateren van de gemeente.

Wethouder Schijf: “Door de overdracht bespaart de gemeente op de onderhoudskosten.” “Een ander voordeel is dat met de overdracht een eind komt aan de versnippering van het onderhoud”, aldus hoogheemraad Veenman.

Wat betekent de overname

In de praktijk brengt de overdracht geen grote veranderingen met zich mee. Wel kan bijvoorbeeld het aantal maaibeurten van riet veranderen. Wie aan het water woont en specifieke problemen of wensen heeft rond het onderhoud, kan terecht bij het hoogheemraadschap.

De gemeente blijft wel het dagelijks onderhoud doen zoals het verwijderen van zwerfvuil en kadavers. Ook het onderhoud van de oevers blijft een taak van de gemeente. Met deze afspraken is er een duidelijke en efficiënte rolverdeling. Gemeente en hoogheemraadschap stemmen met elkaar de werkzaamheden af.

De plannen zijn eerder gepresenteerd aan de Castricumse inwoners bij een inloopbijeenkomst. Het college van burgemeester en wethouders nam daarna het besluit tot de overdracht.

Ruim 32 kilometer

In het stedelijk gebied van Castricum ligt in totaal ruim 32 km water. Met de overdracht is zo’n 15 km gemoeid. Een klein deel blijft in beheer bij de gemeente, zoals sloten bij sportvelden en begraafplaatsen.

Meer informatie

Op de websites van het hoogheemraadschap, www.hhnk.nl/werkindebuurt, en gemeente Castricum, www.castricum.nl/waterbeheer, is te zien wat er verandert.