CASTRICUM - In Castricum mag tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur vuurwerk worden afgestoken. Hier gelden ook de landelijke regels, die in 2020 zijn aangescherpt (www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk/verboden-vuurwerk-vanaf-2020). De toezichthouders en de politie zien erop toe dat de regels worden nageleefd, om het voor iedereen zo veilig mogelijk te houden. Bovendien is er tijdelijk een speciaal meldpunt voor vuurwerkoverlast.


Wanneer (ver)kopen
Oudejaarsvuurwerk verkopen mag op 29, 30 en 31 december.

Wanneer afsteken
Vuurwerk mag afgestoken worden tussen 31 december 18.00 uur en de volgende dag 1 januari 02.00 uur.

Waar afsteken
Het is verboden om vuurwerk af te steken binnen 50 meter van kinderboerderijen, huizen met rieten daken, bejaardenhuizen, tankstations, en in de naaste omgeving van molen De Oude Knegt (Akersloot).

Doe het veilig
Burgemeester Mans: ‘We hopen natuurlijk dat iedereen plezier beleeft aan de jaarwisseling. Dus steek het vuurwerk veilig af – voor jezelf en voor je omgeving. Maar houd vooral ook rekening met elkaar. Niet iedereen houdt van vuurwerk en het kan (huis)dieren veel stress geven.’

Toch overlast door vuurwerk?
Is er toch sprake van overlast door vuurwerk, dan kan dat gemeld worden bij de gastheren van het vuurwerk-meldpunt (tel. 06 54342769), bereikbaar van 23 december t/m 30 december in de avonduren tussen 17:00 en 23:00 uur. Er kan ook melding van worden gemaakt via fixi.nl of in de fixi-app; bij spoed belt men 112.

Regels en tips zijn na te lezen op onze speciale webpagina: www.castricum.nl/vuurwerk