CASTRICUM - Mantelzorg is belangrijk en onmisbaar werk. De gemeente wil dat onderstrepen met een ‘mantelzorgwaardering’ in de vorm van een cadeaubon. Bent u inwoner van onze gemeente en krijgt u verzorging of hulp van familie, buren of vrienden? Dan kunt u deze mantelzorger(s) voordragen voor deze blijk van waardering.

Veel mensen die ernstig of langdurig ziek zijn, worden geholpen door mantelzorgers. Met hun belangeloze inzet zorgen mantelzorgers ervoor dat mensen (langer) in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Ze zijn onmisbaar in de samenleving. Daarom kunnen zij van de gemeente een blijk van waardering krijgen in de vorm van een cadeaubon. Deze mantelzorgwaardering is geen vergoeding voor onkosten, maar een waardering voor de ondersteuning en zorg die zij boden in 2017.

Wie kan aanvragen

De waardering is bedoeld voor mantelzorgers die in 2017 minstens drie maanden intensief voor u hebben gezorgd. U moet - als aanvrager - binnen de gemeente wonen; voor de mantelzorger geldt dit niet. U kunt meerdere mantelzorgers voordragen, zolang ze maar niet op hetzelfde adres wonen.

Hoe aanvragen

Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de balie van de gemeente of bij Vrijwilligers Informatiepunt Heiloo. Ze zijn ook te downloaden vanaf de website van de gemeente www.heiloo.nl. U kunt de aanvraag insturen tot 1 oktober 2017.

Cadeaubon

Bij de aanvraag kunt u kiezen uit drie verschillende cadeaubonnen (vvv-bon, boekenbon en entertainmentbon). De hoogte van het bedrag wordt begin november bepaald op basis van het aantal aanvragen.

Toetsing en registratie

De gemeente toetst eerst de aanvraag. Is deze terecht, dan ontvangt uw mantelzorger een cadeaubon vanaf 10 november, de landelijke Dag van de Mantelzorg.

De gemeente registreert alle voorgedragen mantelzorgers. Dat is om een beter beeld krijgen van hoe groot de groep mantelzorgers is, hoe zwaar ze worden belast, en hoe de gemeente hen kan ondersteunen.