CASTRICUM - In de Klimaatwet is vastgesteld dat we in 2050 alle woningen en andere gebouwen, in onze wijken en buurten, met duurzame energiebronnen moeten verwarmen. Dit houdt in dat het gebruik van aardgas in 30 jaar tijd wordt afgebouwd. Om zorgvuldig te werk te gaan heeft de gemeente Castricum samen met professionele betrokkenen en met input van inwoners de Visie Aardgasvrije Wijken ontwikkeld.

In dit document is opgenomen welke wijken in de gemeente kansrijk zijn om binnen de komende 10 jaar nader onderzoek uit te voeren voor deze verandering naar duurzame warmte. De visie aardgasvrije wijken zal binnenkort voor de gemeenteraad ter vaststelling worden gebracht.

Uit deze visie blijkt dat er kansen zijn voor de wijken Noord-End, Centrum Castricum, Santmark en de Woude om de komende 10 jaar nader onderzoek uit toe voeren en plannen te maken voor het verder verduurzamen van woningen. Inwoners worden nauw betrokken bij deze ontwikkelingen en aan het begin van dat proces meegenomen. Uiteindelijk met als doel het aardgas uit te faseren.

Voor alle andere wijken in de gemeente zal er daarnaast blijvend worden ingezet op het stimuleren van isolatiemaatregelen en het nemen van zonnepanelen.

Via de gemeentelijke website www.castricum.nl/energie is meer informatie te vinden over Aardgasvrije Wijken en de mogelijkheden rond energiebesparende maatregelen.