CASTRICUM - Na de verkiezingen voor de gemeenteraad heeft Lokaal Vitaal, als grootste partij, op verzoek van de raad het voortouw genomen om te verkennen met welk programma en welke partijen het beste kan worden samengewerkt. De heer Bert Meijer, voormalig wethouder in Castricum, heeft als verkenner samen met politiek leider Roel Beems van Lokaal Vitaal gesprekken gevoerd met alle partijen. Daarbij zijn onder meer de overeenkomsten en verschillen op inhoudelijke standpunten in kaart gebracht. Ook hebben alle partijen tijdens de verkenning aangegeven welke collegesamenstelling hun voorkeur heeft. Daarbij is het uitgangspunt dat de nieuwe samenwerking zal bestaan uit vier partijen die gezamenlijk ten minste 14 van de 25 zetels hebben.


Donderdagavond werd de raad bijgepraat door Roel Beems over het verloop van de gesprekken en de vervolgstappen. Geconcludeerd werd dat na het weekend verder wordt gesproken met vijf partijen, waarvan de meerderheid van de raad de verwachting heeft dat zij het programmatisch met elkaar kunnen vinden, complementair zijn en goed kunnen samenwerken: Lokaal Vitaal, VVD, GroenLinks, de Vrije Lijst en CDA. In de vervolgfase zullen vier van hen het college gaan vormen. Daarbij zijn een aantal combinaties mogelijk die ten minste 14 zetels in de raad vertegenwoordigen.

Er wordt nu in eerste instantie toegewerkt naar een coalitieakkoord op hoofdlijnen. De planning is om dit akkoord nog voor Pasen te presenteren.