CASTRICUM - De gemeente Castricum bereidt verkeersmaatregelen voor die de veiligheid en doorstroming bij de overweg Beverwijkerstraatweg verbeteren: de maatregelen moeten ervoor zorgen dat de verkeersafwikkeling op de overweg verbetert en dat er minder kans is dat gemotoriseerd verkeer op de overweg blijft staan als de overwegbomen sluiten. Het gaat nu alleen om gelijkvloerse oplossingen, voor de korte termijn. In het najaar starten we met het onderzoeken van lange termijn-oplossingen, onder de noemer 'integraal verkeersplan'.


Digitaal platform met uitleg verkeersmaatregelen korte termijn
Voor alle belangstellenden is er van 24 juni tot en met 3 juli een digitaal platform met alle uitleg over de korte termijn-verkeersmaatregelen én de mogelijkheid een reactie achter te laten. De link naar het platform vindt u op: www.castricum.nl/beverwijkerstraatweg

Online informatieavond 30 juni
Op het digitale platform worden de maatregelen toegelicht en zijn zoveel mogelijk vragen en antwoorden gepubliceerd. Voor meer toelichting, vragen of suggesties is er ook nog de mogelijkheid om deel te nemen aan een online-bijeenkomst op dinsdagavond 30 juni a.s. Aanvang om 20.00 uur precies. De link naar het Teams Live Event vindt u op www.castricum.nl/beverwijkerstraatweg en op het digitale platform.

Pilot in het najaar
In het najaar van 2020 is er een pilot waarin we de verkeersmaatregelen testen. Na evaluatie en mogelijke aanpassing van deze verkeersmaatregelen, valt hierover begin 2021 een definitief besluit en pas daarna worden de maatregelen uitgevoerd.