CASTRICUM - De gemeente Castricum vindt het belangrijk dat vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties veilig hun werk kunnen doen en dat de organisaties een beleid hebben voor sociale veiligheid. In opdracht van de gemeente ontwikkelde het vrijwilligerssteunpunt daarom een aantal instrumenten die kunnen helpen het beleid goed op te zetten.

Wat is sociale veiligheid?
Sociale veiligheid betekent: bescherming tegen handelen van anderen. In het beleid van de vrijwilligersorganisaties worden daarom omgangs-, en gedragsregels opgenomen waarover alle betrokkenen worden geïnformeerd en wordt een meldprotocol ontwikkeld rondom grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast wordt een vertrouwens(contact)persoon aangesteld. Een veilige organisatie geeft daarmee vertrouwen aan alle betrokkenen.

Gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
De gratis regeling VOG van het rijk wordt per 1 november 2018 uitgebreid om de veiligheid in het vrijwilligerswerk te stimuleren. De nieuwe regeling Gratis VOG gaat daarom gelden voor alle vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie. De bestaande regeling komt te vervallen.

Vertrouwens(contact)persoon voor vrijwilligersorganisaties
Voor organisaties en verenigingen die (nog) geen eigen vertrouwens(contact)persoon hebben, is het mogelijk om hun vrijwilligers, leden en cliënten te wijzen op de mogelijkheid van een externe vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon kan direct benaderd worden via onderstaande contactgegevens.

Meer informatie of ondersteuningsvragen?
(Vrijwilligers)Organisaties en verenigingen kunnen voor meer informatie terecht bij:

Steunpunt Vrijwilligerswerk Castricum

Irene Zijlstra, telefoonummer 0251 656562

www.vrijwilligerswerkcastricum.nl