CASTRICUM - De greppel tussen de Papenberg en de sportvelden in Castricum is in oktober verbreed tot een natuurlijke waterloop met een brede bedding waar het water zijn eigen weg zoekt. Dit noemen we een duinrel. Met de aanleg van deze duinrel creëren PWN, de gemeente Castricum en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een extra waterbuffer voor in drogere en natte tijden en geven ze de natuur een boost. Een bredere waterloop kan meer water vast houden en is aantrekkelijker voor meer verschillende planten en dieren. Door het herinrichten van het gebied ontstaat er voor sportclub Vitesse ruimte voor een extra speelveld.


Verbeterde waterhuishouding

Duinrellen waren ooit een bekend beeld in de binnenduinrand. Kwelwater uit de duinen werd via rellen afgevoerd richting het polderland. Een greppel voert water daarentegen sneller af waardoor de waterhuishouding van de omliggende gebieden sneller verdroogt.

In 2019 ontwikkelde PWN daarom nieuwe natuur op twee gebieden in de binnenduinrand, bij de Voert in Bergen en bij de Zanderij in Castricum. PWN-directeur Natuur Sjakel van Wesemael “Typisch plekken waar kwelwater rijkelijk uit de duinen vloeit. Hier brengen wij de natuurwaarden terug en werken we meteen aan een extra waterbuffer voor drogere tijden. Je zou het capaciteitsuitbreiding kunnen noemen. Voor de natuur én voor ons drinkwatersysteem.”

Voor de sloot onderaan de Papenberg, tussen de velden van Vitesse en de begraafplaats, is onvoldoende ruimte om het water in bochten te laten stromen en krijgt de duinrel een rechte loop maar wel een ondiepere ligging met geleidelijke oevers een bredere bedding.