SCHOORL - Op 26 maart a.s. organiseren de Sociale Teams van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH-gemeenten) een tweede netwerkbijeenkomst over het thema geldzaken. Deze bijeenkomst is gericht op het nader verkennen van de kennis, expertise en organisaties die op enige wijze te maken kunnen hebben of krijgen met inwoners, die vragen hebben over geldzaken.

Wat wil de gemeente bereiken?
Deze netwerkbijeenkomst biedt sociale partners en medewerkers van het Sociaal Team de mogelijkheid nader kennis met elkaar te maken rond het thema geldzaken. Deelnemers worden uitgenodigd aan de hand van stellingen met elkaar in gesprek te gaan over een intensievere samenwerking rond het thema geldzaken.

Wie kan zich waar aanmelden?
Sociale partners (met cliënten) in Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo op het gebied van zorg, welzijn, participatie, verslaving en aanverwante professies kunnen zich aanmelden. De bijeenkomst vindt plaats in Dorpscentrum De Blinkerd op 26 maart a.s. vanaf 13.30 – 17.15 uur. De aanmelding verloopt via OndersteuningMTSL@debuch.nl en de sluitingsdatum is 21 maart a.s. Meer informatie kunt u opvragen bij het Sociaal Team in uw gemeente. Bergen: (072) 888 00 00, Uitgeest/Castricum 14 0251, Heiloo (072) 535 66 66.