CASTRICUM - Inwoners die hun inkomen door de coronacrisis sterk hebben zien dalen, kunnen in aanmerking komen voor extra ondersteuning. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is speciaal voor inwoners/ondernemers die door deze inkomensdaling hun noodzakelijke privé woonkosten (huur, hypotheeklasten, gas, licht en water) niet meer kunnen betalen.

De tegemoetkoming kunt u vanaf nu aanvragen in de gemeente waar u woont. De aanvraag moet voor 1 juli 2021 bij de gemeente binnen zijn. De tegemoetkoming kan met terugwerkende kracht ingaan vanaf 1 januari 2021.

Tegemoetkoming
De gemeenten ontvangen van het Rijk geld om deze tijdelijke financiële tegemoetkoming uit te voeren. De TONK-regeling is een vorm van bijzondere bijstand. De voorwaarden voor de bijzondere bijstand worden nu tijdelijk verruimd zodat er meer inwoners geholpen kunnen worden. Zo heeft het college besloten de vermogensgrenzen tijdelijk te verruimen en geen inkomensgrenzen toe te passen. De voorwaarde is wel dat als gevolg van de coronacrisis het inkomen met minimaal 25% moet zijn gedaald en dat de woonlasten tenminste 33% van het huidige inkomen bedragen.

Financieel overleven
Wethouder Falgun Binnendijk zegt over de regeling: ‘We zien dat de voortdurende corona maatregelen inwoners in toenemende mate raakt. Bijvoorbeeld bij ondernemers die spaargeld in het bedrijf stoppen en schulden maken om deze periode financieel te overleven. We zien bij inwoners soms groot inkomensverlies wat diep kan raken in de portemonnee.

De TONK-regeling kan ingezet worden om inwoners tijdelijk financieel te ondersteunen, zodat in ieder geval de vaste woonlasten doorbetaald kunnen worden. De tegemoetkoming bedraagt 500 euro per maand. Daarnaast wijzen we aanvragers direct op de mogelijkheden die we hebben om schulden te voorkomen of op te lossen.’

Meer weten of TONK aanvragen?
De TONK-regeling vraagt de inwoner eenvoudig aan. Het aanvraagformulier staat op de website van de gemeente of kan worden opgestuurd. Voor informatie over de TONK kan de aanvrager ook terecht bij het Sociaal Team van uw gemeente of op www.castricum.nl/tonk.

Voor contact met Sociaal Team van de gemeente Castricum gaat men naar castricum.nl/sociaalteam.