CASTRICUM - Gemeente Castricum gaat samen met het bedrijf Flexwonen NH tijdelijke woonruimte realiseren in Castricum en Akersloot. De woonunits zijn bestemd voor woningzoekenden die dringend op zoek zijn naar een tijdelijk onderkomen. Dit zijn starters, jongeren en spoedzoekers (uit eigen gemeente) en vergunninghouders. Er zijn drie locaties die hiervoor in aanmerking kunnen komen. Voor omwonenden organiseren ze inloopavonden.

Landelijke pilot Flexwonen
De landelijke politiek heeft - net als de gemeente Castricum - de woningnood hoog op de agenda staan.
In 2019 is het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een landelijke pilot 'Flexwonen' gestart.
Hier doet de gemeente Castricum aan mee. Deze pilot biedt de mogelijkheid om met een korte planologische procedure voor maximaal 15 jaar af te wijken van een bestemmingsplan.
Aan de pilot doen tien gemeenten in Nederland mee. Naast Castricum zijn dat onder andere Rotterdam en Haarlemmermeer. Het ministerie geeft per gemeente €300.000,- subsidie.
Wethouder Slettenhaar toont zich tevreden met de pilot: "We zijn erg blij dat we met deze pilot vanuit het ministerie kunnen starten.
Op deze manier kunnen we onze verantwoordelijkheid voor het woningtekort nemen door hier op in te spelen.
ik hecht in het hele proces wel veel belang aan het gesprek met de inwoners. We moeten het samen doen."

Samenwerking Flexwonen NH
Voor deze pilot werkt de gemeente samen met Flexwonen NH. Ze zijn gespecialiseerd in tijdelijke woonruimte-projecten.
Naast technische en administratieve ondersteuning zorgen ze voor een beheerder die op de locatie woont en aanspreekpunt is voor zowel bewoners als omwonenden.