CASTRICUM - Hoorns wethouder Theo van Eijk gaat de gemeenteraad van Castricum bijstaan bij de invulling van een nieuw college. De oud-burgemeester van onder andere Hollands Kroon en Uitgeest doet dat op verzoek van de vier beoogde collegepartijen VVD, CkenG, CDA en De Vrije Lijst.

Samen met deze partijen gaat hij op zoek naar geschikte kandidaten voor het wethouderschap in de beleidsvelden Ruimtelijk, Sociaal, Financieel en Maatschappelijk. De kandidaatwethouders solliciteren uiteindelijk bij de voltallige raad. Net zoals bij het raadsprogramma, willen de fractievoorzitters ook bij het nieuwe college een zo breed mogelijk draagvlak.

Vrijdag presenteerde de Castricumse raad het breed gedragen raadsprogramma. Een unicum, omdat alle tien de raadsfracties samen aan mee schreven. De informateur, Gerrit Westerink, gaf als advies mee om een college bestaande uit de vier genoemde partijen te onderzoeken.