CASTRICUM - Via een inwonersbrief is onlangs aandacht gevraagd voor de mogelijkheid voor woningeigenaren om gebruik te maken van een eenmalige subsidie van € 70,- voor energiebesparende producten/maatregelen; de zogenaamde RRE-regeling.

Het subsidieplafond voor deze actie is in de afgelopen week heel snel bereikt. Er kunnen dus geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend.

Wethouder Falgun Binnendijk: “Deze subsidieregeling liep al langer en om de aandacht op de subsidie een impuls te geven is een inwonersbrief de deur uit gegaan. Dat er vervolgens zo snel en enthousiast op gereageerd werd, heeft ons verrast. Daardoor is het subsidieplafond binnen een week bereikt. Vervelend voor de inwoners die nu misgrijpen, maar positief dat de regeling zo goed is aangeslagen.”

In de beginperiode vanaf juli 2020 is op verschillende manieren aandacht besteed aan de regeling, maar kwam dit, mede door de coronamaatregelen, niet goed van de grond. De aanvragen bleven lange tijd ver onder de 50% van het subsidieplafond steken. Door het versturen van een inwonersbrief aan de inwoners van de gemeente Castricum nam dit in slechts drie dagen een gigantische vlucht. Waar het aantal aanvragen begon bij 483 kwamen er in een paar dagen bijna 1.200 bij.

In de brief werd gemeld dat tot 31 maart 2021 deze subsidie aangevraagd kon worden, tenzij het subsidieplafond eerder was bereikt. Dat is dus nu het geval.

Mocht er een vervolg komen op deze subsidiemogelijkheid dan informeert de gemeente haar inwoners hier uiteraard over.