CASTRICUM - Wie de tuin op de schop neemt en voorzieningen treft voor regenwater kan hiervoor subsidie krijgen. De gemeente heeft een pot van 10.000 euro voor dit doel. Vergoed wordt maximaal de helft van de kosten en maximaal 500 euro. De gemeente wil zo bevorderen dat tuinbezitters het regenwater meer zelf opvangen waardoor het riool ontlast wordt.

Wethouder Binnendijk: “Het klimaat verandert, daardoor hebben we te maken met heftigere regenval. We doen zelf veel aan waterberging. Ook inwoners kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan het opvangen van regenwater. Met elkaar voorkomen we zoveel mogelijk dat straten blank komen te staan bij extreme stortregens.

Mogelijkheden
Stenen vervangen door groen is een goede bijdrage: regenwater kan dan direct de bodem in. Wat ook kan: kiezen voor waterdoorlatende terrastegels of grind, of infiltratiekratten. Ook daken kunnen aangepakt: met beplanting voeren ze minder water af.

Voor het inrichten van de regenwatertuin kan men in 2019 subsidie aanvragen. Er gelden verschillende voorwaarden. Zo moet de tuin minimaal 21 mm water kunnen bergen dat op het verharde deel van uw perceel valt, inclusief het dak. Simpel gezegd: de tuin moet in staat zijn een flinke hoosbui te verwerken zonder dat het water ergens anders heen stroomt.

Wedstrijd
De ontwerpen die voor 1 juli 2019 zijn ingediend doen automatisch mee aan de wedstrijd voor ‘Beste regenwatertuin 2019’. Er worden twee ontwerpen als winnaar uitgeroepen. De winnaars ontvangen beiden een aanvullende subsidie voor hun regenwatertuin van €500,00.De ontwerpen worden beoordeeld op effect en creativiteit. Van belang is dat ze een goed voorbeeld zijn voor andere inwoners.

Alle informatie over regenwatertuinen en de aanvraagprocedure is te vinden op www.castricum.nl/regenwatertuin.