CASTRICUM - De gemeente Castricum biedt huiseigenaren de mogelijkheid gebruik te maken van de subsidieregeling energiebesparing bestaande woningen. De regeling voorziet in subsidie voor het toepassen van energiebesparende maatregelen zoals onder andere isolatie, HR++ glas, thuisaccu, laagtemperatuurverwarming en douchewarmteterugwinning.

Hoge energieprijzen

Naast de energietransitie zetten de huidige hoge energieprijzen veel woningeigenaren naar verwachting extra in beweging om hun woning te verduurzamen. Deze versnelling kan worden ondersteund door het aanbieden van een subsidieregeling. Met deze subsidieregeling van de gemeente Castricum wordt de hogere energierekening en de investering van woningeigenaren enigszins gecompenseerd.

Subsidieregeling

De regeling voorziet in subsidie voor het toepassen van energiebesparende maatregelen zoals onder andere isolatie, HR++ glas, thuisaccu, laagtemperatuurverwarming en douchewarmteterugwinning. Per adres mag jaarlijks eenmalig gebruik worden gemaakt van deze regeling.

Via deze gemeentelijke subsidieregeling kan al vanaf één energiebesparende maatregel subsidie worden aangevraagd. In tegenstelling tot de landelijke ISDE subsidieregeling waar twee isolatiemaatregelen moeten worden gecombineerd om in aanmerking te komen. Tevens kan de gemeentelijke subsidieregeling worden gecombineerd met de landelijke ISDE subsidieregeling.

Deze subsidie loopt tot 1 januari 2023 of wordt afgesloten zodra het subsidieplafond van € 150.000 is bereikt.

Meer informatie vindt u op de website van het Duurzaam Bouwloket