CASTRICUM - Ondernemersverenigingen in Castricum, Akersloot en Limmen mogen rekenen op een eenmalige donatie van de gemeente. Het gaat om een bedrag van 80.000 euro. Het college van B en W maakt het gebaar om de middenstand en ZZP’ers een hart onder de riem te steken bij het organiseren van evenementen en aankoop bevorderende activiteiten. Wethouder Ron de Haan (Economie) hoopt dat de bijdrage de verenigingen helpt om de winkels en horecabedrijven “zodra het kan en mag overal lokaal weer zichtbaar te maken”.

In de gemeente zijn een negental winkeliers- en ondernemersverenigingen actief die zich richten op ZZP’ers, marktkooplieden en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Per groep van ondernemers of winkeliers die zich in een buurt of straat hebben verenigd wordt een bedrag van 2.500 tot 10.000 euro verstrekt.

Zorgen om ondernemers die al twee jaar tussen wal & schip blijven vallen
Veel ondernemers, met name in de culturele sector, dienstverleners en horeca zijn maanden achtereen stilgevallen. De Coronamaatregelen hebben grote schade aangericht in de dagelijkse bedrijfsvoering. Plannen voor promotie en marketing zijn uitgesteld, bedrijfsreserves zijn opgedroogd.

“We hebben in twee jaar steeds meer signalen gekregen van zelfstandig ondernemers die tussen de wal en het schip zijn geraakt, niet in aanmerking kwamen voor steunmaatregelen van het Rijk of die in stress zijn omdat perspectieven uitblijven. Dat is schrijnend en naar voor iedereen. Je wilt helpen maar hoe is niet eenvoudig. Met kwijtschelding van belastingen en heffingen en een brandbrief naar Den Haag om de ondernemers ruimhartig tegemoet te treden kom je er niet.” Zegt wethouder Ron de Haan. “Ik vind het grootmoedig dat ik bij het college de steun heb gevonden om de ondernemers concreet, eenmalig in de verenigingskas tegemoet te komen om de veerkracht die ze tonen en door te zetten te waarderen. Ik hoop dat we in de loop van dit jaar acties gaan zien die gericht zijn op het herstel van de lokale economie”.

Uitgangspunten
Van de ondernemers wordt een praktisch plan of idee gevraagd waarin wordt aangegeven hoe de ondernemers het bedrag willen besteden. Uitgangspunten voor het plan zijn samenwerking tussen ondernemers en herstel van de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld een gezamenlijke reclamecampagne, het organiseren van een evenement of markt. Aanpak en werkwijze zijn deze week tijdens bijeenkomsten met de vertegenwoordigers van ondernemend Castricum besproken en werden zeer positief ontvangen.