LIMMEN - De gemeente Castricum start vanaf 27 maart 2023 met de werkzaamheden voor de herinrichting van de Rijksweg Limmen. Het gaat om het traject vanaf de aansluiting met de Zeeweg ter hoogte van het benzinestation (in het zuiden) tot en met de kruising met de Nieuwelaan (in het noorden). In totaal wordt twee kilometer weg opnieuw ingericht. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de lente van 2024.

De Rijksweg is toe aan groot onderhoud. Daarnaast gaat nutsbedrijf Liander aan de slag met het vervangen van kabels die nodig zijn om de capaciteit voor elektriciteit en dataverkeer te vergroten. Tegelijkertijd wordt de directe omgeving van de weg geschikt gemaakt voor het beter kunnen opvangen van regenwater. De gemeente ziet het als een mooie kans direct de weg verkeersveiliger in te richten. Ook wordt nieuwe verharding aangebracht en nieuwe verlichting. Daarnaast worden ook bomen en struiken geplant. De werkzaamheden worden
uitgevoerd door verschillende partijen en zijn zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.

Wethouder Valentijn Brouwer (Verkeer): ‘Ik ben blij dat we na lang wachten eindelijk kunnen starten met de herinrichting van de Rijksweg. Ik realiseer me dat de werkzaamheden grote invloed hebben op de omgeving; niet alleen voor de omwonenden maar voor alle gebruikers van die weg in en om ons dorp. Hoewel alles zoveel mogelijk op elkaar wordt afgestemd, kunnen we (over)last niet voorkomen. Ik ga ervan uit dat inwoners hiervoor begrip hebben. Uiteindelijk willen we dat de Rijksweg verkeersveiliger wordt voor alle gebruikers van de weg’.

Planning werkzaamheden
Het werk wordt in vijf verschillende fasen uitgevoerd. Elke keer wordt een deel van de weg opnieuw ingericht. Dat ziet als volgt uit:
- Fase 1: we starten aan de zuidzijde, tussen de kruising met de Zeeweg naar Castricum, en de Zuidkerkenlaan. Dat duurt van 27 maart tot 12 mei 2023.
- Fase 2: reikt tot en met kruising Enterij. Die fase duurt van 16 mei tot 21 juli 2023.
- Fase 3: loopt van de Enterij tot en met kruising Kerkweg. Die fase duurt van 14 juli tot 31 oktober 2023.
- Fase 4 en fase 5: zijn op dit moment nog niet bekend maar loopt door tot het eerste kwartaal 2024.

Omleidingsroutes
Tot aan het einde van fase 5 wordt doorgaand verkeer in principe omgeleid via de A9 (Alkmaar - Uitgeest) en de N512 (Alkmaar - Egmond-Binnen – Castricum; Herenweg / Heereweg). Omleidingsroutes worden duidelijk aangegeven. Bestemmingsverkeer in Limmen wordt ter plekke geleid door het dorp, afhankelijk van de situatie ter plekke in de verschillende fasen.

De herinrichting van de Rijksweg stond oorspronkelijk gepland voor het najaar van 2022. Door verschillende oorzaken, waaronder het opnieuw uitvoeren van de stikstofberekening, is het project vertraagd. Afgelopen oktober is wel al een inloopavond georganiseerd voor inwoners van Limmen, waarin de plannen zijn geschetst en waarin veel vragen zijn beantwoord. Gemeente, hoofdaannemer, onderaannemers en diverse nutsbedrijven werken samen en zorgen voor actuele informatie aan omwonenden en andere doelgroepen.

Communicatie
De communicatie over de werkzaamheden wordt verzorgd door Aannemingsmaatschappij Van Gelder. Voordat de werkzaamheden op 27 maart a.s. starten, ontvangen de omwonenden én ondernemers in de omgeving een brief van de aannemer met meer informatie over bijvoorbeeld de omleidingsroutes, het ophalen van afval, wat te doen bij calamiteiten en andere zaken. Verschillende middelen worden ingezet zoals een speciale webpagina, de BouwApp en bebording met de omleidingsroutes. Informatie is ook te vinden op de gemeentelijke website: www.castricum.nl/rijksweg.