CASTRICUM - De fietspaden op de Soomerwegh krijgen een nieuwe inrichting. De werkzaamheden starten op 8 januari en moeten in de zomer klaar zijn. Fietsers worden in die periode een klein stuk omgeleid. Hoofdaannemer KWS voert het werk uit, in meerdere, kortdurende fases.

De fietspaden zijn toe aan onderhoud en worden zó aangepast dat het voor fietsers veiliger wordt. Het ontwerp is opgesteld samen met het Verkeerspanel en de Fietsersbond. Het traject wordt straks onderdeel van de ‘regionale doorfietsroute’. Zo worden inwoners en bezoekers gestimuleerd om vaker de fiets te pakken. Dat is een van de doelstellingen uit het coalitieakkoord.

Waar

Het hele fietspad, aan beide zijden van de Soomerwegh, gaat op de schop; vanaf de rotonde Zeeweg tot aan de rotonde bij de Smeetslaan bij het gemeentehuis. Alleen het oostelijke fietspad tussen de Walstro en de Zeeweg valt buiten de het project; dat werd in 2020 al opnieuw aangelegd.

Waarom
De fietspaden zijn toe aan onderhoud. Bij het plan voor herinrichting hebben we rekening gehouden met een aantal ontwikkelingen:

De komst van elektrische fietsen, bakfietsen, fatbikes en fietsen met kratten vraagt om meer ruimte op de fietspaden. Door bredere rijstroken wordt het makkelijker en veiliger om elkaar te passeren.

De verhoogde trottoirbanden langs de fietspaden leiden vaker tot vallen. Deze trottoirbanden verdwijnen.

De bomen langs het fietspad geven met hun wortels onder de paden opdruk, zodat het asfalt op sommige plekken omhoog komt. Daardoor wordt het minder comfortabel en minder veilig om er te fietsen. Door het plaatsen van zware betonnen fietsplaten is worteldruk verleden tijd.

De regenwaterputten (‘kolken’) verdwijnen. Straks wordt het overtollig regenwater naar de berm geleid en komt dus niet meer via het riool bij de waterzuivering. Bovendien wordt het riool bij hevige regenbuien minder belast.

Omleiding

De omleidingsroute voor fietsers loopt via Narcissenveld, Tulpenveld, Schubertplantsoen, Händelstraat, richting Smeetslaan. De route wordt met borden aangegeven. Het werk in de fase rond de rotonde Oranjelaan, heeft ook gevolgen voor het autoverkeer. Dat zal tegen die tijd tijdelijk worden omgeleid via Bakkum en Oranjelaan.

Steeds als een nieuwe fase wordt gestart, worden de inwoners geïnformeerd. Alle achtergrondinformatie staat op de webpagina: www.castricum.nl/projecten/soomerwegh-fietspaden-herinrichting