CASTRICUM - Op het braakliggende terrein aan de Eerste Groenelaan in Castricum komen vijftien duurzame en sociale huurwoningen. Wethouder Marcel Steeman en Dick Tromp, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen, ondertekenden vrijdag 22 juni om 11.00 uur de bijbehorende overeenkomst. “Het is goed om te zien dat er door overleg met de buurt een prachtig plan is ontstaan dat past in de omgeving. Ik ben er trots op dat er eindelijk weer nieuwe sociale woningen worden gebouwd, die duurzaam en toekomstbestendig zijn”, aldus wethouder Marcel Steeman.

Kennemer Wonen heeft in aannemer Dijkstra Draisma de partner gevonden die het project heeft uitgewerkt en de woningen gaat bouwen. Het worden grondgebonden huizen voor een- en tweepersoonshuishoudens. De woningen worden volledig energieneutraal opgeleverd en krijgen geen gasaansluiting.

Geluisterd naar bewoners
Omwonenden en andere belanghebbenden zijn in het voortraject betrokken bij dit plan. Na de eerste informatiebijeenkomst heeft een aantal omwonenden en belanghebbenden hun zorgen geuit over onder andere de ligging, parkeren en bereikbaarheid. De plannen zijn daarna aangepast en de gemeenteraad stemde vorig jaar in met deze woningbouwontwikkeling.

Gasloos en energieneutraal
Dick Tromp: “Het is mooi om te zien dat het uiteindelijke plan dat er nu ligt, tot stand is gekomen na overleg met omwonenden en belanghebbenden. We hebben een groot aantal opmerkingen mee kunnen nemen in de nieuwe plannen, waarbij we nog steeds de beoogde kwaliteit van de woningen kunnen behouden. De woningen worden zelfs gasloos en energieneutraal opgeleverd. Goed voor het milieu, en prettig voor de portemonnee van onze huurders.”

Planning
Wanneer het bestemmingsplan in de Raadsvergadering van 5 juli wordt vastgesteld, en de benodigde procedures vlot verlopen, kan de bouw nog eind dit jaar starten. In dat geval worden de woningen medio 2019 opgeleverd. De huurprijs voor deze woningen wordt maximaal € 597 per maand.