CASTRICUM - Weggebruikers op de Ruiterweg, Kleibroek, Beatrixstraat en Torenstraat moeten rekening houden met werkzaamheden en omleidingen. De rotonde die deze straten met elkaar verbindt, wordt helemaal vernieuwd. Tijdens de werkzaamheden is het gebied afgesloten voor alle verkeer.

Planning
De werkzaamheden gaan woensdag 11 juli van start. De afsluiting is vanaf vrijdag 13 juli 16.00 uur. Het doorgaande verkeer kan dan gebruikmaken van de vernieuwde Kleibroek.
De afsluiting duurt tot en met 10 augustus. Het meeste werk is dan gedaan als de bouwvak begint. Daarna, begin september, rondt aannemer Ooms de laatste zaken af. Er zal dan nog wel enige verkeersoverlast zijn maar geen afsluitingen.

Bypass voor verkeer
Voor de Torenstraat zelf geldt ook een gedeeltelijke afsluiting. Ook daar wordt aan de weg gewerkt. Autoverkeer moet grotendeels omrijden, wel is er een bypass voor verkeer tussen Ruiterweg en Kleibroek. Doorgaand verkeer is dus tijdelijk niet mogelijk vanaf de Beatrixstaat, Torenstraat en Burgemeester Lommerstraat. Voor fietsers geldt een aparte omleiding. Buslijn 167 wordt omgeleid via de Kleibroek, de overige buslijnen rijden normaal.

Parkeren op De Brink
Wie niet op de Torenstraat kan parkeren of daarvoor te ver moet omrijden, kan terecht op De Brink.

Achtergrond
De werkzaamheden zijn onderdeel van de herinrichting van de Kleibroek waarbij straatwerk, riolering en leidingen worden vervangen. Dat biedt een goede gelegenheid om de verkeersveiligheid en het groen ook aan te pakken. De rotonde wordt daarom iets verplaatst en krijgt vrijliggende fietspaden. Waar nodig worden bomen verwijderd en vervangen.