CASTRICUM - Restaurant Johanna’s Hof voldoet aan de eisen van het Platform Gehandicaptenbeleid Castricum (PGBC). Het is het eerste restaurant van een hele reeks lokale restaurants waarbij wordt geïnventariseerd of ze voldoende bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn voor mensen met een beperking. Eigenaar Theo Groentjes krijgt de eerste ‘keurmerk’-sticker uitgereikt op 15 juni a.s. Vertegenwoordigers van de pers zijn daarbij welkom. Vooraf aanmelden is gewenst (zie voetnoot).

‘Iedereen moet kunnen meedoen’
De aanleiding voor deze actie is het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap, dat sinds juli 2016 ook voor Nederland geldt. Het doel van dit verdrag is dat ‘mensen met een beperking, welke dat ook mag zijn, op voet van gelijkheid kunnen deelnemen aan de samenleving’. Uit eten gaan hoort daar ook bij.

Hoe toegankelijk is de lokale horeca?
Hoe het staat met de toegankelijkheid en bruikbaarheid voor mensen met een beperking in de gemeente Castricum, gaat het PGBC – met steun van de gemeente - in de komende maanden onderzoeken. De nadruk wordt gelegd op mensen met een lichamelijke beperking, dus motorisch, visueel of auditief. Er wordt gestart met de groep restaurants. Op korte termijn worden twintig restauranthouders uitgenodigd om met PGBC samen te werken; de andere 22 volgen later. Actief aanmelden voor deelname kan ook, via info@pgbc.nl.

Keurmerk-sticker
Deelnemende restaurants krijgen tijdens het bezoek, indien nodig, praktische tips om de toegankelijkheid te verbeteren. De restaurants die volgens het PGBC voldoende toegankelijk en bruikbaar zijn, krijgen bij wijze van (onofficieel) keurmerk, een sticker. Zij kunnen zich daarmee profileren. De gemeente en PGBC besteden vervolgens aandacht aan het project en de (positieve) uitkomsten ervan.

Wie en wat is het PGBC?
Het PGBC adviseert aan de gemeente over allerlei zaken die van belang zijn voor mensen met een beperking, onder meer over de toegankelijkheid van openbare gebouwen en de openbare ruimte. De leden van het PGBC zijn allemaal vrijwilligers, met of zonder beperking.