CASTRICUM - Inwoners met een beperking kunnen in onze gemeente via het project ‘MEE op weg’ ervaren of zelfstandig reizen mogelijk is. Op vrijdag 17 februari overhandigde wethouder Kees Rood van de gemeente Castricum het eerste certificaat van het project aan deelnemer Linda Admiraal. Zij kreeg dit certificaat uitgereikt omdat zij zelfstandig van Castricum naar school en stage in Alkmaar heeft leren reizen met de bus.

Veel mensen met een beperking reizen al van jongs af aan met het speciaal vervoer naar school, sport of vrienden. Dat blijkt niet altijd nodig. Via het project ‘MEE op weg” leren jongeren met een beperking om, met hulp van een maatje, zo zelfstandig mogelijk te reizen. Samen met een reismaatje gaat de deelnemer deze uitdaging aan.

In onze gemeente wordt MEE op weg ingezet als innoverend project. Doel ervan is om zelfstandigheid te bevorderen bij mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Het geeft de deelnemers meer zelfvertrouwen en een gevoel van onafhankelijkheid. Het is stoer om zelf te kunnen reizen. Daarmee past het precies in de transformatie in de zorg die de gemeente graag wil: het doorbreekt het automatisch denken aan aangepast vervoer. En het bevordert de zelfredzaamheid van een kwetsbare groep, want meedoen in het verkeer is ook meedoen in het maatschappelijk verkeer.

Het project loopt nog tot eind 2017. In die periode kunnen 25 inwoners uit de gemeenten Castricum, Bergen, Uitgeest of Heiloo ervaren of zelfstandig reizen ook voor hen mogelijk is. Door het delen van de ervaringen kan het project nog meer successen opbrengen. Wanneer iemand zelfstandig kan reizen, is dat namelijk vaak een inspiratiebron voor veel anderen. Klasgenootjes die ook met speciaal vervoer naar school gaan, kunnen erdoor gemotiveerd raken om ook te gaan oefenen; daarnaast kunnen ouders het initiatief nemen om hun kind zelfstandig te leren reizen. Via www.meenwh.nl/meeopweg vindt u meer informatie over het project.