CASTRICUM - Firma Vandervalk+degroot is gestart met het reinigen en inspecteren van het riool in Akersloot. Door dit onderhoudswerk blijft een goede afvoer van het rioolwater gewaarborgd.

Het kan zijn dat u enige overlast ondervindt in uw woning

  • Soms wordt tijdens het reinigen, door onderdruk in het riool, de stankafsluiters in toiletpotten, fonteintjes en bijvoorbeeld de douche leeggezogen. Hierdoor kan stank in uw woning ontstaan. U kunt dit oplossen door alle kranen even open te zetten en alle toiletten door te spoelen.
  • In een uitzonderlijk geval kan het gebeuren dat rioolwater tijdens het werk in omgekeerde richting door uw huisaansluiting wordt opgestuwd. Het resultaat is dat het rioolwater dat in het waterslot zat, met kracht in uw toiletpot stroomt met alle mogelijke gevolgen van dien.
  • Als u de reinigingswagens van de firma Vandervalk+degroot  bij u in de buurt ziet, adviseren wij u er voor te zorgen dat het deksel van uw toilet is afgesloten en er een emmer water op te zetten. Mocht er rioolwater worden opgestuwd, dan komt het niet verder dan de toiletpot of eventueel op de grond.
  • Als er vragen zijn over de werkzaamheden, kan contact worden opgenomen met de projectleider van firma Vandervalk+degroot, tel. 06-10034000 of met de heer. N. Blokker van de gemeente op 0251 66 11 40. Als u de wagens in uw wijk ziet en u wilt weten wanneer ze bij u in de straat komen, kunt u de reinigingsploeg van Vandervalk+degroot ook altijd even aanspreken.