CASTRICUM - Lokale veteranen worden geëerd met feestelijk programma


De gemeenten eren op deze wijze hun lokale veteranen met een feestelijk programma. Deze regionale Veteranendag is bedoeld om (hernieuwd) kennis te maken en bij te praten met mensen die dezelfde ervaringen delen. Naast de onderlinge kennismaking staat de dag natuurlijk in het teken van waardering voor het bijzondere werk van de veteranen.

Een stoet historische legervoertuigen trekt door de twee gemeenten
Het Veteranencomité, bestaande uit Marcel Jansen en Hans Walrave, heeft samen met de gemeenten een interessant en aantrekkelijk programma opgesteld. Een stoet historische legervoertuigen trekt op zaterdagochtend door de twee gemeenten. De colonne begint in Uitgeest en via de omliggende dorpen eindigt de rit bij het gemeentehuis van Castricum. Daar worden de veteranen ontvangen door burgemeester Mans en collega-burgemeester Verkleij van Uitgeest. De gemeenten Uitgeest en Castricum waarderen het als de inwoners op zaterdag 23 juni de Nederlandse vlag uithangen.

Na het welkomstwoord door burgemeester Verkleij volgt een lezing van de heer Patrick Choenni over de hedendaagse krijgsmacht. De ochtend wordt na enkele plichtplegingen vervolgd met een informeel samenzijn en de traditionele ‘Blauwe hap’. De bijeenkomst zelf is uitsluitend bedoeld voor veteranen. De veteranen die staan ingeschreven bij het Veteraneninstituut hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen of ontvangen deze binnenkort.

Tentoonstelling en rondrit oude legervoertuigen
Voor liefhebbers en andere geïnteresseerden is het mogelijk de oude legervoertuigen te bezichtigen. In Uitgeest kan dat bij het gemeentehuis van 08.50 tot 09.00 uur; in Castricum bij hotel Het Oude Raadhuis van 10.00 tot 10.40 uur en bij het gemeentehuis van 11.30 tot 14.30 uur. Na aankomst bij het gemeentehuis Castricum heeft het publiek de mogelijkheid om tegen betaling van € 1,50 een rondrit te maken door Castricum.

Bijeenkomst gemeentehuis
De bijeenkomst in het gemeentehuis is uitsluitend bedoeld voor veteranen. Het is mogelijk dat u geen uitnodiging hebt ontvangen, omdat u bijvoorbeeld niet bij de Stichting Veteraneninstituut geregistreerd staat. Indien u als veteraan naar deze bijeenkomst wilt, bent u natuurlijk ook van harte welkom. Daarvoor kunt u zich tot 15 juni aanmelden bij Peter Jaap Don, team Communicatie via mailadres peterjaapdon@debuch.nl