CASTRICUM - De raad gaat akkoord met de voorkeurslocatie ‘veld 5’ van FC Castricum, net als eerder het college van burgemeester en wethouders. Dit is de uitkomst van een geactualiseerde en gedetailleerde locatieanalyse en een breed participatietraject. Daarnaast heeft de raad besloten dat FC Castricum door de bouw van het zwembad gecompenseerd moet worden met een kunstgrasveld. De aanleg van een kunstgrasveld voor korfbalvereniging KV Helios wordt losgeknipt van de zwembadontwikkeling. De raad kan hiervoor reeds in 2021 een voorstel tegemoet zien.


Met de belangrijkste belanghebbenden op Sportpark Noord-End en omwonenden van beide voorkeurslocaties worden constructieve gesprekken voortgezet. Wethouder Ron de Haan (Sport): “Ik ben blij voor Castricum dat er nu echt zicht komt op een mooie nieuwe zwemvoorziening’.

Start voorlopig ontwerp
Dankzij dit besluit kan gestart worden met het vormen van een ontwerpteam en is de route naar een voorlopig ontwerp vrijgemaakt. Naar verwachting is het voorlopig ontwerp eind 2021 gereed.

Participatie
In de tijd die nu komt, blijven we in gesprek met de belangrijkste partijen op Sportpark Noord-End. Daarnaast voeren we regelmatig overleg met andere partijen, zoals de Fietsersbond en omwonenden over hoe het zwembad mooi past in de omgeving. Tijdens de gesprekken met alle belanghebbenden staan de onderwerpen verkeer, parkeren en groen in ieder geval hoog op de agenda.