CASTRICUM - De pilot autoluwe Dorpsstraat is ten einde. Vrijdag 15 oktober zijn de hekken en borden in het Castricumse centrumgebied verwijderd. De komende tijd verwerkt de gemeente alle gegevens in een evaluatierapport voor de gemeenteraad. Deze neemt dan een besluit over het vervolg.

Vier weken lang is er gemeten, gekeken en gevraagd. Is een Dorpsstraat zonder doorgaand verkeer goed voor een aangenamer verblijf in winkels en horeca? Helpen de nieuwe autoroutes de drukte bij de spoorovergang verminderen? Wat zijn andere positieve en negatieve effecten?
De gemeente heeft een enkele maanden tijd nodig gaan om alle informatie verwerken. Denk aan passanten- en verkeerstellingen, gesprekken met betrokkenen en ook de enquête die nog plaatsvindt. Dit alles komt in een evaluatieverslag. Burgemeester en wethouders delen dit rapport met de gemeenteraad. De gemeenteraad bepaalt uiteindelijk wat de volgende stap wordt.

Proef om van te leren
De proef met de autoluwe Dorpsstraat helpt bij het maken van verkeersbeleid voor de nabije en verdere toekomst. Wethouder Ron de Haan (Economie, Toerisme, Kunst en Cultuur): “Ik heb veel mensen gesproken. Experimenten roepen vragen op. Terecht. Van experimenten leer je. Waar gaat het goed, waar gaat het fout. Een autoluwe, of autoschuwe, Dorpsstraat is geen doel op zich. De stip op de horizon is dat we Castricum centrum mooier, aantrekkelijker en verkeersveiliger kunnen maken. Hoe werken we daar naar toe, en zorgen we er met elkaar voor dat we bereid zijn auto’s te weren. Dat we als lokale gemeenschap willen investeren in een dorpshart dat er mooi uitziet, waar je graag komt en dat je bezoekt voor ontmoeting, winkels, cultuur en voor terrasbezoek, overdag en ’s avonds. Dat toekomstbeeld krijg je niet voor elkaar met een pilot van vier weken. Dat kost geld en moet passen bij ons mooie dorp. Daar moeten we samen met de gemeenteraad, met inwoners en ondernemers met veel geduld, vertrouwen en moed op blijven studeren en aan werken”.

Iedereen kan meedoen aan enquête
De enquête komt in de bus bij ruim 2.100 huishoudens en ondernemingen in de Dorpsstraat en directe omgeving. Andere inwoners en ondernemers zijn ook welkom de vragenlijst in te vullen. Dat kan vanaf woensdag 20 oktober. Zie hiervoor www.castricum.nl/dorpsstraat.