CASTRICUM - De proef om de Dorpsstraat autoluw te maken begint op vrijdag 17 september en eindigt op vrijdag 5 november 2021. Tijdens de proef is de Dorpstraat afgesloten tussen de Verlegde Overtoom en de Burgemeester Mooijstraat. Het Dorpsplein is dan autovrij. Met deze proef onderzoekt de gemeente Castricum of winkelen en horecabezoek prettiger is als er minder auto’s door de Dorpsstraat rijden. Het vergroten van de verkeersveiligheid is een andere reden voor deze proef. Verder kan het weren van doorgaand verkeer in de Dorpsstraat de drukte bij de spoorkruising op Beverwijkerstraatweg verminderen.

Monitoren verkeer
De gemeente monitort het verkeer voorafgaand en tijdens de proef op ongeveer 60 verschillende punten rondom het centrum, om te zien welke verkeerseffecten er optreden. Het verkeer bij de spoorwegovergang wordt gevolgd we met een camera.

Passanten tellen
Om een goed beeld te krijgen van het aantal passanten in de Dorpsstraat en Burgemeester Mooystraat, voert de gemeente hier tellingen uit van 10 september tot en met 5 november. Gemeente Castricum informeert bezoekers in het centrum en inwoners van tevoren over tellingen in het gebied van de pilot. Dit doen we ook buiten het gebied waar de tellingen plaatsvinden.
Met behulp van de uitkomsten kan beoordeeld worden of de tijdelijke afsluiting bijdraagt aan de versterking van het winkel- en horecagebied.

Enquête
We vragen direct-omwonenden, belangstellenden en inwoners van Castricum medio oktober naar hun mening over de proef. Omwonenden ontvangen hiervoor een huis-aan-huis brief. Alle andere belangstellenden kunnen hun mening achterlaten op het platform www.ikdenkmeeovercastricum.nl Deze informatie nemen we mee bij de evaluatie van de proef.

Verkeerssituatie
De parkeergarage onder het Bakkerspleintje is bereikbaar vanuit het noordelijke deel van de Dorpsstraat of vanuit de Torenstraat. Om sluipverkeer te weren, zijn er afsluitingen in de Schoolstraat en op de Breedeweg. Op bijgaand kaartje ziet u hoe het verkeer tijdens de proef kan rijden.

Vragen?
Op www.castricum.nl/dorpsstraat vindt u o.a. een kaartje met de voorkeursroute en de monitoringspunten. Vragen kunt u sturen naar: pilotdorpsstraat@debuch.nl