LIMMEN - De gemeente mag verder met de procedure voor de woningbouw van 30 woningen aan de Kapelweg in Limmen. Dat is het oordeel van de Raad van State, in een zaak die enkele omwonenden hadden aangespannen.


Het plan staat bekend als Limmer Linten Fase 3a. Omwonenden maakten bezwaar vanwege zorgen om de extra verkeersdrukte. De rechter oordeelde vandaag dat de aangedragen verkeersaspecten niet op voorhand aanleiding geven om te verwachten dat het uitwerkingsplan in de bodemprocedure geen stand zal houden. Het schorsingsverzoek is daarom niet toegekend.

Ontwikkelaar GEM kan nu door met de plannen en verder met de aanvraag van de omgevingsvergunning. De inhoudelijke behandeling van het beroep, de zogenaamde bodemprocedure, vindt naar verwachting over een aantal maanden plaats.

Verkeer

De bewoners hebben vooral zorgen over de toename van verkeersdrukte door de nieuwe woningen, zeker zolang er nog geen aansluiting is op de A9. Burgemeester en wethouder zijn zich bewust van de verkeerssituatie maar wijzen ook op het belang van nieuwe woningen. Met de herinrichting van verschillende wegen zoals de Rijksweg en Visweg verbetert de doorstroming en de verkeersveiligheid. De gemeente gaat over de Kapelweg in gesprek met de bewoners in de directe omgeving.

Woningen bouwen bevordert doorstroom

Wethouder Slettenhaar van Verkeer & Wonen: ‘Ik ben blij met deze uitspraak. De bouw van deze 30 woningen is erg belangrijk voor Limmen. Het stimuleert de doorstroom, waardoor starters ook weer kansen krijgen. Natuurlijk hebben we oog voor de verkeersproblemen. Daarom worden de Rijksweg, Pagenlaan en Visweg heringericht. Het drukke deel van de Visweg is al gereed en een rotonde is in voorbereiding. Allemaal maatregelen om doorstroming en verkeerveiligheid te verbeteren. We blijven hierover in gesprek met de bewoners.’