CASTRICUM - Op 11 juli 2023 organiseerde gemeente Castricum een informatieavond in Geesterduin. Tijdens deze avond zijn de resultaten van de participatie bijeenkomsten met omwonenden en ondernemers gepresenteerd. Voor degenen die niet aanwezig konden zijn bij de avond kunt u hier de presentatie online vinden.


Presentatie terugkoppeling participatie Dorpsstraat autoluw

Nog goed om te weten. Bij sheet nummer 13 kregen we vragen over wat bedoeld wordt met flankerend beleid en wat GOw30 is. U vindt de uitleg hieronder:

  • Flankerend beleid: Aanvullend beleid en/of maatregel die tot doel heeft de negatieve effecten van een bepaald beleid te verminderen en/of weg te nemen.
  • GOW30 hoofdautoroute: staat voor gebiedsontsluitingsweg met een limiet van 30 km/uur.

Na de zomervakantie gaat het proces rondom het herinrichten van de autoluwe Dorpsstraat verder.