CASTRICUM - Op zaterdag 23 juni 2018 reikt de heer drs. A. Mans, burgemeester van de gemeente Castricum, het Ereteken voor Oorlog en Vrede postuum uit aan de heer G. J. Steenman.

Het overhandigen van het Ereteken Oorlog en Vrede aan de weduwe mevrouw M.J.J. Steenman-Van der Staay gebeurt namens de minister van Defensie door burgemeester Mans tijdens de Veteranendag 2018 in het gemeentehuis van Castricum.

De onderscheiding is aan de heer Steenman toegekend omdat hij zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de Mariniersbrigade.

Ereteken Orde en Vrede
Deze onderscheiding wordt postuum uitgereikt aan de weduwe van de heer G,J, Steeman.

Peronalia:
De heer G.J. Steenman registratienummer is 280422421 en zijn rang was KPL der Mariniers
Geboren: 22 april 1928 Overleden: 18-01-2002

Hij heeft gediend in de rang van Korporaal der Mariniers in Nederlands Indie in de jaren 1949/ 1950
Is teruggekeerd op 25 juli 1950 naar Nederland.

Zijn plaatsingen waren:
G.J. Steenman
Stamboeknummer bij de Koninklijke Marine: 52671.

27 oktober 1948: ingelijfd bij de afdeling Mariniers te Volkel, Duitsland, als Marinier der 3 e klasse.
27 april 1949: met de s.s. Waterman naar het voormalige Nederlands-Indië (VNI) vertrokken
21 mei 1949: aankomst in het VNI en geplaatst bij de Mariniersbrigade
1 november 1949: bevorderd tot Marinier der 2 e klasse zeemilicien /tijdelijk korporaal
1 maart 1950: overgeplaatst naar het Marinevliegkamp Morokrembangan, gelegen te Soerabaja (Java)
15 juli 1950: overgeplaatst naar de Marinekazerne Oedjoeng, gelegen te Soerabaja
25 juli 1950: terug naar Nederland met de s.s. Grote Beer
1 april 1952: bevorderd tot korporaal der Mariniers zeemilicien
3 juni 1957: met groot verlof
1 maart 1960: bevorderd tot sergeant der Mariniers zeemilicien