AKERSLOOT - Ten oosten van de Startingerweg in Akersloot verrijzen, als het aan de gemeente Castricum ligt, straks 73 woningen. Na gesprekken met omwonenden en belanghebbenden heeft de raad het bestemmingsplan vastgesteld dat deze woningbouw mogelijk moet maken.

Woningbouw
Het plan bestaat uit 73 woningen, waaronder 18 sociale huurwoningen en 7 sociale koopwoningen. Met deze woningen wordt invulling gegeven aan de grote vraag naar woningen onder woningzoekenden. ‘Dit plan voorziet in de vraag naar woningen, zowel in het koopsegment als in de sociale huur,’ zegt wethouder Paul Slettenhaar.

Procedure
Gisteravond stemde de gemeenteraad het bestemmingsplan vast dat deze woningbouw mogelijk maakt. Belanghebbenden kunnen nog wel beroep aantekenen. Dat kan bij de Raad van State, binnen 6 weken na publicatie van het besluit. Het bestemmingsplan zal te raadplegen zijn op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Als alles volgens planning verloopt, start de bouw in januari 2023 en worden de eerste woningen in het eerste kwartaal van 2023 opgeleverd.