CASTRICUM - Het college van B&W van Castricum heeft besloten de pilot om de Dorpsstraat gedeeltelijk autoluw te maken na de zomer te houden. De maanden september en oktober staan hiervoor op de planning.

Tijdens de voorbereidingen en gedurende de pilot zelf houdt de gemeente intensief contact met de ondernemers. De gemeente vind het belangrijk dat er draagvlak voor de proef is onder de deze groep en dat zij weten wat er bij de proef komt kijken. De gemeente maakt er werk van om dat uit te leggen. Ook komen er extra mogelijkheden voor ondernemers om over de proef mee te praten.

Bij de pilot gaat het om een proef van twee maanden, waarin het autoluw maken van het centrum gecombineerd wordt met maatregelen om de veiligheid rondom de overweg Beverwijkerstraatweg te verbeteren.

Prettiger winkelen
De Dorpsstraat, de belangrijkste straat in het centrum, is een fietsstraat waar auto’s te gast zijn. Tijdens de pilot weert de gemeente het doorgaand verkeer in de winkelstraat. Daarmee wordt de straat aantrekkelijker voor voetgangers en fietsers en is het prettiger winkelen.

De pilot sluit aan op initiatieven van ondernemers en belangengroepen die vertegenwoordigd zijn in de programma’s ‘Versterking winkel- en verblijfsgebieden’ en ‘Prettig fietsen’.

Twee maanden
De verkeerssituatie op de Beverwijkerstraatweg is niet altijd veilig en het verkeer stroomt er niet goed door. De pilot duurt niet langer dan twee maanden. Tijdens de pilot kijken we hoe het gaat en na afloop evalueren we de uitkomsten.