CASTRICUM - Op donderdag 3 december is de petitie ‘Westroute Nee’ aan de Gemeenteraad aangeboden. Burgemeester Mans nam hem in ontvangst, met de belofte hem onder de aandacht van de Gemeenteraad en het College van B&W te brengen.


De petitie is ruim duizend keer ondertekend door bezorgde burgers in Castricum en Bakkum. Ze roepen door deze ondertekening de gemeente op bij de ontwikkeling van een integraal verkeersplan de Westroute niet meer mee te nemen in het onderzoek. Dit vanwege de te verwachten hinder door fijnstof, geluidsoverlast, gevaarlijke kruisingen voor kinderen en minder validen. En natuurlijk omdat de weg een enorme nieuwe barrière tussen Castricum en Bakkum zou gaan vormen. Maar tegelijk dringen zij er op aan om het alternatief van de route via A9/A22 en N203 als eenvoudig en goedkope mogelijkheid wel te bekijken.

De toelichting op de petitie en de aanbieding ervan aan de burgemeester is te bekijken op YouTube.