CASTRICUM - Vertegenwoordigers van alle fracties in de gemeenteraad van Castricum zijn gisteren voor de vierde keer samen gekomen om verder te praten over een raadsbreed programma.

Eerder hebben de fracties een aantal onderwerpen benoemd waaraan op dit moment het meeste belang wordt gehecht (speerpunten). Ook zijn eerder doelen benoemd. Gisteren zijn alle onderwerpen besproken. Een groot deel van deze onderwerpen worden raadsbreed gesteund en kunnen worden opgenomen in het raadsprogramma. Ook zijn gisteren zaken aan de orde gekomen waarover verschillende opvattingen bestaan. Deze zaken zijn besproken en over een aantal onderwerpen is gewogen gestemd (dat wil zeggen dat er rekening is gehouden met de verkiezingsuitslag). Op basis van de gisteren gevoerde discussie wordt nu een conceptraadsprogramma opgesteld. De verwachting is dat het conceptprogramma bij de volgende bijeenkomst kan worden besproken.

Verder is gisteren afgesproken dat de informateur op korte termijn in gesprek gaat met vertegenwoordigers van alle fracties om zich te oriënteren op de vraag hoe met de collegevorming moet worden omgegaan.