CASTRICUM - De aanleg van een duinrel, een trap naar de nieuwe uitkijktoren en een zandverplaatsing bij het klimduin, dat zijn de belangrijkste onderdelen van de werkzaamheden aan de Papenberg en omgeving. PWN en de gemeente voeren gezamenlijk de werkzaamheden uit. De aanleg van de trap vraagt om natuurcompensatie: dat gebeurt door het zandpad op te heffen tussen de top van het klimduin en de uitkijktoren. Dinsdag 10 juli is er een inloopbijeenkomst over dit onderwerp, vanaf 18.30 uur in het gemeentehuis om de voorgenomen plannen met de bezoekers te bespreken.

Duinrel
Duinrellen, ofwel smalle waterlopen, waren een bekend beeld in het duingebied. Kwelwater uit de duinen werd hierdoor afgevoerd richting polderland. Door waterwinning en door afgravingen voor de bollenteelt, verloren ze hun functie. Een duinrel is goed voor de planten in de duinen, vooral planten die baat hebben bij helder, voedselarm water. Het wordt er zo ook aantrekkelijker voor wandelaars. Daarom wil de gemeente nu weer een duinrel aanleggen. Dat kan bij het honkbalveld langs het pad bij begraafplaats Onderlangs en het klimduin. Voor de aanleg van de duinrel vindt grondruil plaats tussen Vitesse, gemeente en PWN. De laatste neemt het beheer op zich. Voor Vitesse is het voordeel dat de voetbalclub een trainingsveld beter kan benutten. Verder moeten een aantal bomen worden verwijderd om de inrichting mogelijk te maken en omdat een aantal bomen niet meer veilig is.

Klimduin
Van het klimduin is veel zand omlaag gekomen waardoor het duin wat is ‘uitgezakt’. PWN wil dit weer omhoog brengen. Dan wordt ook de antitankwal onderaan het duin weer zichtbaar.

Trap naar uitkijktoren
Onder aan de Papenberg, aan het eind van het pad Puikman wil PWN een trap aanbrengen die een verbinding vormt tussen het Huis van Hilde en het uitkijkpunt. Daar komt een uitkijktoren. Bij elkaar vormt dit een voorziening voor wandelaars tussen stationsgebied en duin.
Omdat er een nieuw pad komt, is het nodig om natuur te compenseren. Dat gebeurt door het wandelpad tussen de top van het klimduin en het uitkijkpunt op te heffen.

Informatie en reageren
Dinsdag 10 juli presenteren gemeente en PWN hun plannen. Belangstellenden kunnen vrij inlopen tussen 18.30 en 20.00 uur. Wie wil reageren, kan ter plaatse een reactie achterlaten bij de projectleiders van gemeente en PWN.
Op www.castricum.nl/papenberg staat meer info over de plannen en hoe te reageren.
Reageren kan t/m 18 juli.