AKERSLOOT - De algemene begraafplaats aan het Dielofslaantje in Akersloot krijgt een renovatie. Dat is nodig omdat de begraafplaats aan het verzakken is. Grafmonumenten staan scheef, er groeit onkruid tussen de graven, en het geheel oogt rommelig. Ook komen er steeds vaker knekels aan de oppervlakte. Daarom wordt de grond opgehoogd.

Historische waarde

Op de begraafplaats van Akersloot wordt al meer dan 1000 jaar begraven. De plek is van grote cultuurhistorische waarde. Daarom ziet de gemeente af van ingrijpende veranderingen. Het werk gebeurt in fases zodat het terrein niet in één keer rigoureus gewijzigd wordt. De historische stenen blijven zoveel mogelijk behouden op hun oorspronkelijke plek. In enkele gevallen is dat niet mogelijk. Deze stenen worden verplaatst.

Werkzaamheden

Grafmonumenten die geen historische waarde hebben en waarvan de grafrechten zijn vervallen, worden verwijderd. Alle stenen die scheef staan, worden rechtgezet. De urnenmuur krijgt een uitbreiding. Verder wordt er een laag grond aangebracht omdat de begraafplaats is verzakt. Daarmee is het probleem van de omhoogkomende knekels grotendeels opgelost. Niettemin blijft het mogelijk dat dit zich soms voordoet, omdat dit een natuurlijk proces is.

Start half mei

De renovatie gaat half mei van start en zal zo’n 20 weken duren. De begraafplaats blijft open voor publiek.