CASTRICUM - Voor de locatie van het voormalige Rode Kruisgebouw aan de Van Speykkade, zoeken gemeente en omwonenden gezamenlijk naar een invulling. De initiatiefnemer van Het Gastenhuis, een woonvoorziening voor dementerende ouderen, bekijkt of ook andere locaties een optie kunnen zijn. Dat is de uitkomst van de gesprekken tussen gemeente, omwonenden en de initiatiefnemer.

Eerder presenteerden de initiatiefnemer van Het Gastenhuis het plan voor een woonvoorziening voor dementerende ouderen aan de Van Speykkade. Met name de omvang van de bebouwing stuitte op bezwaren van omwonenden. Gemeenten en omwonenden gingen met elkaar in gesprek om te bezien wat de wensen en mogelijkheden zijn op deze plek. De gemeente en een delegatie van omwonenden spraken ook afzonderlijk met de initiatiefnemer.

In gesprek

De uitkomst is dat de gemeente en de initiatiefnemer van Het Gastenhuis samen naar mogelijkheden van andere locaties zoeken. Gemeente en de omwonenden gaan met elkaar in gesprek over de invulling van het voormalige Rode Kruisterrein, met name over de omvang van de bebouwing en de inrichting van het terrein.

Procedure

Een en ander werkt de gemeente vervolgens in overleg met de bewoners uit in een Ruimtelijk Kader voor het Rode kruisterrein aan de Van Speykkade, waarna B&W en de gemeenteraad een besluit hierover nemen. Daarna kunnen partijen binnen dit Ruimtelijk Kader hun plan indienen. De gemeente bespreekt binnengekomen initiatieven met de omwonenden om tot een gezamenlijk gedragen invulling te gaan komen; daarna kan de planologische procedure van start