BERGEN/HEILOO/CASTRICUM - De gemeente Bergen, Heiloo en Castricum hebben op 12, 17 en 19 juli jl. de ondernemers uitgenodigd voor een ontbijtsessie in de gemeentehuizen. De ondernemers werd een ontbijt aangeboden en Retail Management Center gaf gelijker tijd een uitleg over de loopstromen van de winkelgebieden in de desbetreffende gemeenten.

Telpunten

Ter onderbouwing van de regionale Detailhandelsvisie zijn in de regio Alkmaar gemeenten in 2016 telpunten opgehangen. De sensoring geeft een goed (geanonimiseerd) beeld van bezoek van verschillende winkelgebieden en de uitwisseling met andere winkelgebieden in de gemeenten en in de regio. Tijdens de ontbijtsessie werd een uitleg gegeven over de loopstromen van de winkelgebieden in de desbetreffende gemeenten. Hoeveel passanten hebben we, waar komen ze vandaan en treffen we ze opnieuw in een ander winkelgebied. Wat doen evenementen in relatie tot bezoekers. Wat is de meerwaarde van de zondag openstelling.

Winkelleegstand

Vragen die belangrijk zijn en die steeds belangrijker worden. Dorpscentra in heel Nederland hebben immers te maken met toenemende winkelleegstand. Heeft dat te maken met economie (toenemende internet-aankopen), met concurrentie van andere centra. Zijn er teveel m2 winkeloppervlak? Doet de overheid wel voldoende om krimp en vergrijzing van de bevolking op te vangen? Of is het gewoon veranderend consumentengedrag. Allerlei vragen dus. Maar er zijn ook zekerheden en opgaven: klanten en omzet bereik je met een aantrekkelijk, veelzijdig winkelaanbod in winkel en verblijfsgebieden die uitnodigen. Een opgave die doorlopend aandacht vraagt.

De gegeven toelichting gaf de ondernemers mogelijk waardevolle aanknopingspunten in de verdere versterking van de winkelgebieden. De gemeenten gaan verder in overleg met de ondernemers om te bepalen, op welke manier een vervolg kan worden gegeven aan de monitoring.