BAKKUM - De huidige locatie van de basisschool aan de Vondelstraat in Bakkum lijkt het meest geschikt voor nieuwbouw van kindcentrum Cunera. Daar zouden dan kinderen van 0-12 jaar terecht kunnen voor onderwijs en opvang. Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de locatie samen met het schoolbestuur Tabijn op geschiktheid nader te onderzoeken. De politiek in Castricum spreekt hierover op donderdag 25 november (21:00 uur).

In het huidige schoolgebouw aan de Vondelstraat zit de midden- en bovenbouw van de basisschool. De kleuters zitten in het schoolgebouw aan de Prof. Winklerlaan. De wens is één nieuw schoolgebouw voor de Cunera waarin ook kinderopvang wordt ondergebracht. Hiermee kan er op één locatie een aanbod worden verzorgd voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar.

Twee locaties over
De gemeente is al langer op zoek naar een geschikte locatie voor het kindcentrum. De suggestie om de hoek van de Sifriedstraat/Bakkummerstraat op geschiktheid te onderzoeken strandde en kwam eind 2020 niet verder vanwege protesten van bewoners en gemeenteraad. Omwonenden van de overgebleven onderwijslocaties aan de Prof Winklerlaan en Vondelstraat worden de komende maanden betrokken bij het onderzoek naar de mogelijke effecten van de nieuwbouw op groen, verkeer en bouwvolume.

Wethouder Ron de Haan (Onderwijs): “We gaan nu eerst samen met de school kijken wat de mogelijkheden op de Vondelstraat zijn. De Prof. Winklerlaan is een optie die we in gedachten houden. De onderwijsfunctie daar wil ik ook graag behouden.”

Vervolg
Het onderzoek is naar verwachting volgende zomer klaar. De gemeenteraad kan in het laatste kwartaal van 2022 een definitief besluit nemen over de locatie. Daarna volgen de benodigde procedures en kan stichting Tabijn, het schoolbestuur, een architect aan het werk zetten om een gebouw te ontwerpen. Medio 2022 worden de onderzoeksresultaten verwacht en gepresenteerd aan bewoners en gemeenteraad. Wanneer het proces voorspoedig verloopt en op krediet van de raad mag rekenen, kan het nieuwe kindcentrum in Bakkum er in 2025 staan.