CASTRICUM - Het dorpshart van Castricum staat voor een economische opgave waarvoor gemeente en ondernemers de handen ineen moeten slaan. De vraag die moet worden beantwoord is of partijen bereid zijn de winkels in het centrum en Geesterduin te concentreren. De gemeente heeft een eerste verkenning laten doen. Zoals naar de vraag hoe om te gaan met de verzoeken om van winkelpanden woningen te maken. Het college van B en W heeft kennis genomen van het rapport en vraagt het nieuwe college om de volgende stap te bepalen.

De detailhandel in Castricum staat onder druk

Dat heeft te maken met steeds meer aankopen via webshops, met corona en met veranderend koopgedrag van consumenten.
De consument winkelt minder vaak en besteedt vrije tijd op een andere wijze. De bestedingen in winkels lopen terug. Het centrum van Castricum kampt met een teveel aan winkelmeters en een te versnipperd aanbod. Dat leidt tot dalende bezoekersaantallen, meer leegstand en verschraling.
De gemeente heeft adviesbureau STEC opdracht gegeven om te onderzoeken hoe in de toekomst een aantrekkelijk, compact en levendig centrum behouden kan blijven. Voor het rapport is gesproken met ondernemers en vastgoedeigenaren.

Aanbevelingen

STEC adviseert duidelijk te kiezen voor concentratie van de winkels in het dorpscentrum en Geesterduin. Winkels daarbuiten zouden gestimuleerd moeten worden om hiernaartoe te verhuizen, nieuwe detailhandel buiten deze twee centra moet worden ontmoedigd. Het winkelgebied in het dorpshart zou ook kleiner moeten worden met aan de randen ‘andere voorzieningen’.
Versterk het aanbod en zorg voor aantrekkelijke en levendige winkel- en verblijfsgebieden en investeer in herkenbaarheid en bereikbaarheid, zegt het rapport ook. Subsidies voor bijvoorbeeld verhuizen of transformeren kunnen bijdragen aan een compacte en levenskrachtige dorpskern.

Economische kansen

Wethouder Ron de Haan (Economie): ‘Het is goed dat dit onderzoek met serieuze aanbevelingen er ligt. We hebben het Bakkersplein aantrekkelijker gemaakt en op het dorsplein zijn mooie overdekte terrassen verschenen. Ik breng het gesprek met de ondernemers om de economische kansen te verkennen graag verder, we moeten geloven en investeren in een aantrekkelijk centrum waar inwoners en bezoekers graag komen.’

Meer informatie

Het rapport Afwegingskader Transformatie Castricum is op te vragen bij de gemeente: telefoon 14 0251, of per mail: info@castricum.nl.