CASTRICUM - De gemeente Castricum gaat spoedig tijdelijke huisvesting inrichten voor vluchtelingen uit Oekraïne.


De gemeente helpt de vluchtelingen ook op weg in de samenleving met taal, onderwijs, sport en welzijnsactiviteiten. Er worden 5 locaties onderzocht, maar we beginnen met de Oosterzijweg in Limmen. Een van uitgangspunten bij de tijdelijke locaties is dat antikraak niet hoeft te wijken.

Wonen voor gezinnen

Bij het Paulusgebouw aan de Oosterzijweg gaat het allereerst om de nu leegstaande bovenverdieping. De benedenverdieping wordt al bewoond. De bovenverdieping kan na aanpassingen plek bieden aan gezinnen.

Tijdelijke locaties en Meedoen

Wethouder Paul Slettenhaar: “We hebben door het flexwonen project ervaring met tijdelijke huisvesting. Daarom zijn we al begonnen met locaties te verkennen die we snel geschikt konden maken. Onze prioriteit is nu dat de Oekraïners onder dak komen. En dat ze zich prettige voelen in hun nieuwe, tijdelijke onderkomen. Hun welbevinden is een belangrijk punt.” Wethouder Binnendijk : “Het is belangrijk dat de gezinnen en kinderen een veilig en prettig onderkomen hebben, daarom zorgen we juist voor hen, dat de juiste randvoorwaarden aanwezig zijn”. Wethouder De Haan: “Omdat de er juist nu gezinnen met kinderen komen, zorgen we met deze integrale aanpak dat ook het onderwijs goed geregeld is, goed dat we deze verantwoordelijkheid kunnen nemen samen”.

Burgemeester Toon Mans : “We werken samen met partners als scholen, welzijnsinstellingen, huisartsen en sportverenigingen. Ons doel is dat Oekraïners zoveel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. We kunnen het als gemeente niet alleen. We zijn heel blij met alle aanbiedingen en betrokkenheid van Castricummers”.