CASTRICUM - De vorige bijeenkomst van de Overleggroep Strandgebied Castricum stond het Kustpact centraal. Sindsdien heeft de tijd niet stil gestaan. Het Kustpact is inmiddels ondertekend door een groot aantal partijen, waaronder de gemeente Castricum. 

Een volgende stap is dat een kustzonering wordt opgesteld, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt waar geen nieuwe recreatieve bebouwing is toegestaan en in welke delen wel en onder welke voorwaarden. Om te komen tot een gedragen zonering heeft de provincie Noord-Holland besloten dat eerst een gemeenschappelijke visie op de toekomst van de kust moet worden geformuleerd.

Bijeenkomst OSC geheel gewijd aan toekomstperspectief en zonering kust centraal

De bijeenkomst van de OSC op 22 mei is geheel gewijd aan dit onderwerp, dat wordt ingeleid door sprekers vanuit de provincie, de gemeente, de gezamenlijke natuurbeheerders, de strandondernemers en de strandhuisjeseigenaren.

Wanneer is het

De bijeenkomst is op maandag 22 mei, van 20.00 tot 22.00 uur in het gemeentehuis van Castricum (in De Heerlijkheid, 2e verdieping). Inloop: vanaf 19.30 uur. De bijeenkomst is openbaar en alle belangstellenden zijn bijzonder welkom!

Digitaal op de hoogte blijven

Wilt u de nieuwsbrief Strandgebied Verzameld, en ook aankondigingen van bijeenkomsten van de Overleggroep Strandgebied Castricum (OSC) automatisch per e-mail ontvangen? U kunt zich hier opgeven.