CASTRICUM - Vanavond is tijdens de raadsvergadering het nieuwe college van B&W geïnstalleerd. Voor de periode tot 2020 zijn de volgende wethouders benoemd: drs. P.P.J. (Paul) Slettenhaar, F. (Falgun) Binnendijk BPM en R.A. (Ron) de Haan.

De portefeuille ‘Ruimtelijk’ komt in handen van Paul Slettenhaar. Deze portefeuille omvat planologie/ruimtelijke ontwikkeling, Omgevingswet, bouwen, wonen, ruimtelijke projecten, verkeer en vervoer, buitenruimte, afval. De heer Slettenhaar heeft een ruime politieke en bestuurlijke ervaring: sinds 1994 in Amsterdam (de laatste 10 jaar als bestuurder in Stadsdeel Zuid), en momenteel ook als Statenlid - namens VVD - van Provincie Noord-Holland en woordvoerder Ruimtelijke Ordening en Omgevingsvisie.

Falgun Binnendijk neemt de portefeuille ‘Sociaal’ voor zijn rekening. Hieronder vallen welzijn, duurzaamheid en milieu, Participatiewet, bijstand werk en inkomen, maatschappelijke agenda, seniorenbeleid, bomen en groen, gezondheidszorg. De heer Binnendijk deed na de studies HBO Bestuurskunde en Politicologie ervaring op als gemeenteraadslid/ fractievoorzitter namens het CDA in de gemeente Alkmaar en werkte als adviseur bij de wethoudersvereniging en bij de gemeente Leeuwarden en Provincie Friesland in het werkveld van zorg, welzijn en burgerparticipatie.

Voor de portefeuille ‘Maatschappelijk’ is Ron de Haan benoemd. Onder deze portefeuille vallen lokale economie, recreatie, toerisme, sport, strandzaken, onderwijs (incl. IHP), doelgroepenvervoer, Wmo, subsidiebeleid, kunst en cultuur, participatie en samenleving, jeugdzorg en jongerenbeleid, kinderopvang, en mensen met beperking. De heer de Haan is al sinds 2004 gemeenteraadslid in de gemeente Castricum namens De Vrije Lijst en geworteld in de lokale samenleving. Daarnaast werkt hij in opdracht van Raadslid.nu aan de ontwikkeling van gemeenteraden en kan zodoende binnen het nieuwe college bijdragen aan de vernieuwing van de bestuurscultuur in Castricum.

Samen met burgemeester Toon Mans (met in zijn portefeuille financiën, Grondbedrijf, grondexploitatie, BUCH, regionale samenwerking, dienstverlening, interne organisatie, veiligheid, integrale handhaving, juridische zaken, communicatie en bestuurlijke vernieuwingsvormen) vormen bovenstaande heren het nieuwe college van B&W voor de bestuursperiode 2018-2022.