CASTRICUM - De gemeente, provincie Noord-Holland en PWN werken samen aan de ontwikkeling van het natuurgebied Zanderij Noord, ook wel bekend als 'Poort naar de Duinen'. Dit gebied, gelegen tussen Castricum en de duinen, wordt als toekomstig natuurgebied ontwikkeld met onder andere recreatiemogelijkheden en opvang en vasthouden van regenwater. Hiervoor is eind augustus een samenwerkingsovereenkomst getekend met zes grondeigenaren. Een deel van het totale gebied van circa 35 hectare is al eerder ingericht als natuur.


Ondertekenen overeenkomst

De gronden in Zanderij Noord zijn nu nog in het bezit van particulieren. Voor het aanleggen van het natuurgebied zijn deze gronden nodig. De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor het aankopen van deze gronden. Met het grootste deel van de eigenaren is overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor de verkoop van hun grond of het herinrichten ervan. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen zes grondeigenaren met de gemeente.

Proces bestemmingsplan

De inrichting van het gebied bestaat vooral uit natuur en water. Ook komen er vijf nieuwe woningen in het gebied. Voor het aanleggen van het nieuwe natuurgebied en de woningen past de gemeente het bestemmingsplan aan. De gemeenteraad van Castricum bespreekt in september 2023 wat er in het ontwerp-bestemmingsplan veranderd moet worden. Hiervoor neemt de gemeenteraad een kaderstellend besluit. Vervolgens wordt eind 2023 een nieuw ontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegd.

Het definitieve bestemmingsplan wordt naar verwachting in het voorjaar van 2024 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. PWN start eind 2025 met het werk aan het natuurgebied. Voor meer informatie, zie ook www.castricum.nl/plannen-enprojecten/

zanderij-noord.