CASTRICUM - Het Taalhuis Bergen, Castricum en Heiloo nodigt u en vele andere werkers binnen het sociaal-maatschappelijke veld van harte uit voor een netwerkbijeenkomst met als thema Taal voor het Leven in de BUCH gemeenten.

Nederland telt 2,5 miljoen laaggeletterden, dat wil zeggen dat zij moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. Zij schamen zich en verbergen vaak hun probleem. Op laaggeletterdheid rust een taboe en het bespreekbaar maken is niet gemakkelijk.

Het Taalhuis is een herkenbare plek in een dorp of stad waar inwoners terecht kunnen die beter willen leren lezen, schrijven of hun digitale vaardigheden willen verbeteren.

Programma

 • 19.00 uur inloop
 • 19.30 uur opening door wethouder Elly Beens, wethouder onderwijs Gemeente Heiloo
 • ‘Lzeen en shicrejvn is niet voor iereeden vezlafneksprend’: feiten en cijfers laaggeletterdheid door Maria Sabel, Stichting Lezen & Schrijven
 • Hoe verleid je de laaggeletterde om aan de slag te gaan?
 • Door Petra Doelen van Lost Lemon.
 • Lost Lemon ontwikkelde 5 typen laaggeletterden die elk om een eigen benadering vragen.
 • Taalambassadeurs aan het woord
 • Officiële opening Taalhuis Heiloo door Elly Beens en de taalambassadeurs

Pauze

 • Gesprek in kleine groepjes over de centrale vraag:
 • Wat kan mijn bijdrage zijn om meer laaggeletterden te verleiden om hun basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en digitale vaardigheden te verbeteren?
 • Een korte terugkoppeling
 • Afsluiting: wat is de opbrengst van vanavond?
 • Napraten en elkaar ontmoeten

U kunt zich aanmelden bij Evelyne de Rijk e.derijk@bknw.nl