CASTRICUM - Het college is vanochtend akkoord gegaan met de plannen voor de inrichting van een natuurgebied aan de noordoostelijke rand van Castricum. De gemeente kocht eind 2018 circa 3,5 hectare grond langs de Provincialeweg Limmen – Uitgeest van de Provincie Noord-Holland. In 2019 is besloten om er een wandelpad aan te leggen. Inmiddels zijn er plannen om het gehele gebied te ontwikkelen, met een waterberging en veel nieuwe bomen. Het wandelpad wordt ook een onderdeel van het plan.

Wandelrondje Castricum
Het pad krijgt een lengte van circa 1,2 kilometer en loopt vanaf het Park Noord-End, langs de voetbalvelden van FC Castricum en eindigt bij de volkstuintjes. Aansluitend op bestaande wandelpaden, ontstaat zo één aansluitende recreatieve wandelroute om de kern Castricum heen.

Vergroening
Wethouder Valentijn Brouwer: ‘Het wordt een natuurgebied met water en (moeras)bos, dat functioneert als waterberging. Bovendien worden er de komende vijf jaar 600 nieuwe bomen geplant. Daarmee zorgt de gemeente voor vergroening, een van de speerpunten uit het Coalitieakkoord 2022-2026. Kortom, een bijzonder gebied, een echte aanwinst voor de gemeente.’

Kosten
Voor de herinrichting wordt gerekend op een bedrag rond de drie ton, met een maximum van 374.000,-. Het bedrag wordt voor het grootste deel gedekt vanuit het gemeentelijk groenbeleidsplan. Daarnaast draagt het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bij aan de financiering ervan (€ 66.000).

Start nog dit jaar
De gemeente plant vooral ook bomen vanuit de herplantplicht. In november 2023 starten de werkzaamheden.