CASTRICUM - In het begin van het nieuwe schooljaar 2020-2021 zal de Montessorischool verhuizen naar een centrale plek in Castricum. Door de samenvoeging van de scholen De Sokkerwei en De Klimop, komt het gebouw op de Sokkerwei vrij voor de Montessorischool.

CENTRALE PLEK IN CASTRICUM
Schooldirecteur Emé Jonkman: “Onze leerlingen wonen zeer verspreid over Castricum en de dorpen daarbuiten. Dit komt omdat wij een ander onderwijsconcept bieden dan de andere scholen in de gemeente. Ouders kiezen hier heel bewust voor en zijn bereid om daar verder voor te reizen dan naar de school om de hoek. Ik denk dat de verhuizing naar een centrale plek in Castricum voor iedereen bijdraagt aan de bereikbaarheid van onze school, met name voor onze leerlingen uit Bakkum en van Koningsduin.”

PASSEND GEBOUW
Het gebouw op de Sokkerwei blijkt zeer geschikt voor Montessorionderwijs. Het motto van de school is: Leer mij het zelf te doen!. Het onderwijs is gericht op het voortbrengen van zelfstandige, breed ontwikkelde, initiatiefrijke, creatieve en wereldwijze kinderen die zichzelf in het vervolgonderwijs en het verdere leven uitstekend kunnen redden. Kinderen die goed kunnen samenwerken, want door samen te werken, leer je van elkaar, leer je je eigen vaardigheden beter kennen en ontwikkelen en leer je te luisteren en oog te hebben voor 2 verschillen. Centraal in het montessori-onderwijs staat het besef dat ieder kind uniek is. Daarom krijgt ieder kind de ruimte om de leerstof in zijn eigen tempo te doorlopen. Kinderen krijgen een zekere vrijheid om hun werk zelf te kiezen en in te delen. Maar het leerproces is voor het kind zeker niet vrijblijvend. Er zijn duidelijke afspraken en verplichtingen. Lessen worden in diverse activerende werkvormen gegeven zowel individueel als in groepsverband. Het cirkelvormige pand op De Sokkkerwei beschikt over een bijzondere indeling die prachtig aansluit bij het concept van de school. Tevens is er ruimte om de Montessori Peuterklas voort te zetten en zijn er mogelijkheden voor buitenschoolse opvang.

OUDERS ENTHOUSIAST
De verhuizing is inmiddels opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan van de gemeente. Hoewel verschillende ouders het gezellige knusse oude gebouw zullen missen, is de aankondiging veelal met enthousiasme ontvangen. Tijdens de informatieavond over de verhuizing zei ouder Anne Boonstra hierover: “Toen wij op zoek waren naar een school voor onze kinderen vonden we Montessori de leukste school en De Sokkerwei het leukste gebouw. We vinden het heel tof dat deze twee nu samen komen!” Ouders die meer informatie willen over de school en het onderwijsconcept zijn altijd welkom voor een rondleiding of op de open dag op 27 januari 2020. Kijk op www.moncas.nl.