CASTRICUM - In Castricum krijgen minderjarigen nog te makkelijk alcohol in cafetaria, horeca en supermarkten. Dit komt naar voren uit steekproeven van mysteryshoppers in het najaar van 2019. Bij ongeveer drie van de vijf aankooppogingen van de 17- en 18 jarige mysteryshoppers lukte het in Castricum om alcohol te kopen.

Het onderzoek laat zien dat inzet nodig blijft en de naleving beter moet. Het belangrijkste advies aan verstrekkers van alcohol is: vraag altijd om een ID-bewijs. Burgemeester Mans; “Voor de gezondheid van jongeren én om overlast te beperken, zet de gemeente in op 100% naleving van de leeftijdsgrens”. Bij sportverenigingen en slijterijen werd wél goed op de leeftijdsgrens gecontroleerd. Burgemeester Mans; “Prachtig om te zien dat de sportverenigingen hun verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de jeugd nemen”.

Maatregelen
Op verschillende manieren werken we aan het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren:
In 2019 zijn voorlichtingsavonden gehouden in sportkantines; Voorlichtingscampagnes voor jongeren en ouders en activiteiten op scholen; Minderjarigen moeten in Castricum blazen en mogen de horeca niet in wanneer zij gedronken hebben; In het weekend controleren Drank- en Horeca Boa’s en ze zijn gemachtigd om boetes op te leggen aan verstrekkers én jongeren; Op kermissen gaan preventiemedewerkers van LINK Alcohol & Drugspreventie met jongeren in gesprek over drank- en drugsgebruik.

Programma ‘’In Control of Alcohol & Drugs’’
Het nalevingsonderzoek is uitgevoerd door Stichting STAP en Universiteit Twente in opdracht van het programma ‘In Control of Alcohol & Drugs’. Het onderzoek wordt tweejaarlijks uitgevoerd en is een graadmeter voor hoe het is gesteld met de verkrijgbaarheid van alcohol door jongeren. ‘In Control of Alcohol & Drugs’ is een samenwerking van de 17 gemeenten van NHN, GGD Hollands Noorden, Veiligheidsregio NHN, Brijder Jeugd, LINK en GGZ. Het programma ‘In Control of Alcohol & Drugs’ is gericht op het voorkomen en terugdringen van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in Noord-Holland Noord.