CASTRICUM - De gemeente Castricum heeft een nieuwe wethoudersploeg. Gisteravond zijn Paul Slettenhaar, Falgun Binnendijk en Ron de Haan benoemd als wethouders. Samen met burgemeester Toon Mans vormen zij het college van B&W. Een minderheidscollege, omdat de politieke partijen van de wethouders geen meerderheid in raadszetels hebben.

Een minderheidscollege komt niet vaak voor, maar zou in Castricum kans van slagen kunnen hebben omdat alle politieke partijen in de raad samen het collegeakkoord hebben opgesteld. De nieuwe gemeenteraad heeft de termen 'coalitie' en 'oppositie' afgezworen.

Castricum heeft de komende vier jaar dus drie wethouders. Twee komen van buitenaf. Paul Slettenhaar (VVD) was jarenlang stadsdeelbestuurder in Amsterdam. Falgun Binnendijk was eerder raadslid/fractievoorzitter voor het CDA in Alkmaar. Wethouder Ron de Haan is de enige 'thuisspeler', want zat al veertien jaar namens DeVrijeLijst in de Castricumse raad.

De bedoeling was om met vier wethouders te gaan werken, maar daar is uiteindelijk niet voor gekozen nadat de partij CKenG afviel. Die partij zou, zoals was afgesproken, met twee wethouderskandidaten op de proppen komen, maar hielden het bij één. Dat werd door de andere drie formerende partijen niet geaccepteerd.

Doordat er 'slechts' drie wethouders zijn, is de gebruikelijke portefeuille van burgemeester Mans uitgebreid met onder meer financiën en grondzaken. Onderwerpen die normaal gesproken bij wethouders liggen.