CASTRICUM - Het Rijk stelt tot en met 2020 € 160 miljoen extra subsidie beschikbaar voor duurzaamheidsmaatregelen in de gebouwde omgeving. Dit bedrag is beschikbaar via de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Zowel woningbezitters als ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor duurzame maatregelen, zoals warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en pelletkachels. Daarnaast komen slimme thermostaten en in-home displays in combinatie met isolatiemaatregelen in aanmerking voor subsidie via andere regelingen. 

Met het convenant wordt energieverbruik van ongeveer 150.000 huishoudens bespaard

Economische Zaken en Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Energie-Nederland, Netbeheer Nederland, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie en UNETO-VNI. Met het convenant leveren de partijen een bijdrage aan de realisatie van het afgesproken doel van 100 PJ besparing uit het Energieakkoord. Die besparing staat gelijk aan het energieverbruik van ongeveer 150.000 huishoudens. Meer informatie over het convenant vindt u op de site www.rijksoverheid.nl

Meer informatie over subsidieregelingen

Heeft u vragen over subsidieregelingen met betrekking tot duurzaamheidsmaatregelen? Dan kunt u terecht bij het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket voor gratis informatie en onafhankelijk advies. Doe hier de subsidiecheck en u krijgt alle nodige informatie toegestuurd..

Gratis en onafhankelijk energieadvies

Het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket wordt door de gemeente ingezet om bewoners van A tot Z verder te helpen bij het verduurzamen van de woning. U kunt er terecht voor al uw vragen over: duurzaam (ver)bouwen, energie besparen, energie opwekken, subsidieregelingen en betrouwbare uitvoerende bedrijven.

Meer informatie